About us!

Omberg Zipline är en zipline och höghöjdsbana belägen i den lummiga bokskogen på Omberg. Starten för våra turer är stora parkeringen vid Stocklycke vandrarhem.